Aantal artikelen:
Subtotaal:
0
€ 0.00
empty
home   /   algemene_leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden


Bruikbare periode
​Pro Party Fix 360 stelt een operationele 360 photobooth beschikbaar voor gebruik voor een minimum van 80% van de overeengekomen serviceperiode, om het nodige onderhoud van de photobooth toe te staan.

Betaling
​Een aanbetaling van 50% van de overeengekomen huursom is nodig om een reservering voor de photobooth definitief vast te leggen. Indien de klant langer dan de overeengekomen periode gebruik maakt van de apparatuur zijn extra huurlasten voor rekening van de klant, berekend op een pro ratio basis

Toegang, ruimte & vermogensbehoefte
De klant zal zorgen voor een geschikte ruimte op het evenement voor de photobooth. Een minimum vloeroppervlak van 3x3m is vereist. De klant zal een 220v stroompunt verzorgen binnen de door de klant aangewezen ruimte voor de photobooth.

Data wijzigingen en annulering  
​Elk verzoek om de overeengekomen datum en tijd van de verhuur van de photobooth te veranderen moet schriftelijk ten minste 20 dagen voorafgaand aan het evenement van de klant worden ingediend. Elke wijziging van de datum is afhankelijk van de beschikbaarheid van de photobooth op de alternatieve datum.

Schadeloosstelling
​De klant stemt ermee in, en begrijpt het volgende:
 a) de klant zal Pro Party Fix 360 tegen enig en alle aansprakelijkheden, gerelateerd aan het evenement van de klant en gebruik van de apparatuur van Pro Party Fix360, vrijwaren.

b) de klant zal Pro Party Fix 360 tegen enig en alle aansprakelijkheden in verband met het gebruik van alle foto's genomen op het evenement van de klant door de photobooth of zijn agenten, werknemers of gelieerde ondernemingen vrijwaren.

De klant stemt in met, en begrijpt het volgende:
Alle personen die gebruik maken van de photobooth op het evenement van de klant geven hierbij Pro Party Fix 360 het recht en de toestemming tot het auteursrecht en te reproduceren of anderszins gebruiken van elke fotografische portretten of afbeeldingen van een photobooth-gebruiker die in geheel of gedeeltelijk opgenomen is, via alle media zoals illustratie, kunst, promotie, reclame, handel of voor enig ander doel.

Overige voorwaarden
​Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig, of voor welke reden onafdwingbaar onder verbintenissenrecht, dan die bepaling, of een gedeelte daarvan, gescheiden van de rest van deze overeenkomst worden geacht, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen, of gedeelten daarvan. Dit vormt de volledige overeenkomst tussen de leverancier en de klant met betrekking tot het onderwerp hierin en mag niet gewijzigd worden behalve als schriftelijk overeengekomen door beide partijen. In het onwaarschijnlijke geval dat het niet mogelijk is, anders dan om redenen buiten de wil van ​Pro Party Fix 360, een operationele photobooth voor ten minste 80% van de overeengekomen serviceperiode beschikbaar te stellen, stelt ​Pro Party Fix 360 aan de klant pro ratio berekend op basis van de totale kosten gemaakt gedurende de geldigheidsperiode van de overeengekomen service een restitutie uit. Wanneer de huur een fotografische printer bevat en voor welke reden afgedrukte foto's niet kunnen worden verstrekt op het moment van de gebeurtenis, zal ​Pro Party Fix 360 achteraf alle foto's afdrukken die vervolgens kosteloos zullen worden geleverd per post. Als geen dienst wordt ontvangen, zal de maximale aansprakelijkheid van ​Pro Party Fix 360 zijn om de terugkeer van alle betalingen ontvangen door de klant van het betreffende evenement. ​Pro Party Fix 360 is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade of gemiste kansen op schending van deze overeenkomst.


Wil jij dat jou gasten nog dagen over jou event/ feest door praten? Huur dan nu jou 360 graden Booth bij ​Pro Party Fix 360